Zakład Opieki Paliatywno-hospicyjnej

Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej (Hospicjum)

Paliacja 1

Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

Zapewniamy wsparcie choremu i jego rodzinie dzięki profesjonalnemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa oraz kapelana.

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny, służący do opieki nad pacjentem obłożnie chorym.

WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS PRZYJĘCIA:

 1. Historia choroby potwierdzającej proces nowotworowy i zakończone leczenie przyczynowe
 2. Aktualne ubezpieczenie zdrowotne, legitymacja ubezpieczeniowa
 3. Dowód osobisty

WARUNKI KONIECZNE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ:

 1. Zdiagnozowana choroba nowotworowa. (Aktualna dokumentacja medyczna wypis ze szpitala, wyniki badań)
 2. Choroba przewlekła w fazie terminalnej, m.in.
  • układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy
  • kardiomiopatie
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • owrzodzenia odleżynowe
 3. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
 4. Przekazanie skierowania do Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa pacjent
 5. Pacjent lub opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym, wyraża zgodę na przebywanie w Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej.