Pro3W Sp. z o.o.

e-mail: bok@pro3w.pl
www: lesniowka.pl
Data wydruku: 2019-10-18 03:32:21

Dlaczego Leśniówka?

Placówka "Leśniówka" w Turzy gm. Sokołów Młp. przyjmuje pensonariuszy indywidualnie, podpisując umowy z mieszkańcami i ich rodzinami oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej o umieszczeniu na ogólnie przyjętych zasadach. Placówka spełnia wszystkie wymogi ustawowe dotyczące jakości usług i warunków bytowych na odpowiednim poziomie - legitymuje sie zezwoleniem wojewody na prowadzenie placówki.