Pro3W Sp. z o.o.

e-mail: bok@pro3w.pl
www: lesniowka.pl
Data wydruku: 2022-01-18 19:49:37

Dlaczego Leśniówka?

Placówka "Leśniówka" w Turzy gm. Sokołów Młp. przyjmuje pensonariuszy indywidualnie, podpisując umowy z mieszkańcami i ich rodzinami.  Placówka spełnia wszystkie wymogi ustawowe dotyczące jakości usług i warunków bytowych na odpowiednim poziomie - legitymuje sie zezwoleniem wojewody na prowadzenie placówki.