Placówka Leśniówka

ds1.JPG,
ds2.JPG,
kaplica.jpg,
ds3.JPG,
ds4.JPG,

Jest to piękny i komfortowy obiekt, położony na skraju lasu, z dala od codziennego szumu i zgiełku. W zależności od oczekiwań  mamy do dyspozycji pokoje jedno- i dwuosobowe.

Każdy pokój z łazienką, telefonem, instalacją przyzywową i pozostałym wyposażeniem z możliwością zainstalowania TV.

Koszt utrzymania mieszkańca jest porównywalny z kosztami utrzymania w innych domach pomocy w naszym województwie.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych, jest całkowicie dopasowany do potrzeb osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

Dysponuje:

  - kaplicą,

  - pokojami gościnnymi (dla odwiedzających),

  - pomieszczeniami do rehabilitacji i innych zabiegów,

  - pracownią terapii zajęciowej,

  - grotą solną,

  - przestronną jadalnią,

  - podręczną kuchenką.

Opieka medyczna na terenie domu jest bezpłatna, a wykwalifikowany personel świadczy usługi najwyższej jakości.

Pracownicy troszczą się o to, aby spełnić indywidualne potrzeby mieszkańców uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, a także prawa człowieka w tym w szczególności prawo do godnego życia, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Pragniemy stworzyć naszym mieszkańcom rodzinną atmosferę i warunki zbliżone do domowych, tak dalece jak to będzie możliwe.