Dane:

GPJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 8133329625, REGON 6917496413

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000168750

Kapitał zakładowy: 600.000 zł