Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej

 

Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej (Hospicjum)

 

Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

Zapewniamy wsparcie choremu i jego rodzinie dzięki profesjonalnemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa oraz kapelana.

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny, służący do opieki nad pacjentem obłożnie chorym.

 

WARUNKI KONIECZNE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ:
1. Zdiagnozowana choroba nowotworowa. (Aktualna dokumentacja medyczna wypis ze szpitala, wyniki badań)
2. Choroba przewlekła w fazie terminalnej, m.in.
– układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy,
– kardiomiopatie,
– niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
– owrzodzenia odleżynowe.
3. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
4. Przekazanie skierowania do Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa pacjent.
5. Pacjent lub opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym, wyraża zgodę na przebywanie w Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS PRZYJĘCIA:
1. historia choroby potwierdzającej proces nowotworowy i zakończone leczenie przyczynowe,
2. aktualne ubezpieczenie zdrowotne, legitymacja ubezpieczeniowa
3. dowód osobisty.

Telefony:
Dyżurka pielęgniarek – 17 77 12 870, wew. 302
Pielęgniarka oddziałowa –  17 77 12 870, wew. 261