Pro3W Sp. z o.o.

e-mail: bok@pro3w.pl
www: lesniowka.pl
Data wydruku: 2022-01-18 19:54:26

Dane:

GPJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 8133329625, REGON 6917496413

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000168750

Kapitał zakładowy: 600.000 zł

 

{form_13}